Det omtänksamma uppdraget
 
Fonus erbjuder kvalitativa och prisvärda tjänster inom begravning och familjejuridik på ett sätt som inger förtroende och skapar trygghet för kunderna. Det är viktigt att ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas önskemål och vara ett gott stöd i ett tungt skede.
 
– Fonus står för trygghet, menar kontorsansvarig Lena Forslund. Vi följer kunden hela vägen från det första telefonsamtalet till efter begravningen. Första mötet kan hållas antingen hos oss på kontoret eller i den drabbade personens hem där de känner sig trygga. Det är viktigt att se kunderna som individer och informera dem om den juridiska biten och hur vi kan hjälpa dem – man har stor frihet gällande hur begravningen kommer att se ut. Vi tar givetvis stor hänsyn till vad den avlidne ville och hjälper till med saker som att söka tillstånd hos länsstyrelsen för den begravningsform som valts.
De senaste åren har Fonus satsat på att utveckla unika produkter och tjänster som dagens och morgondagens kunder kan tänkas efterfråga. Som exempel kan nämnas kostnadsfria tjänster som gåvoförmedling, Vita Arkivet och dödsannonser på Fonus hemsida. Gravstensförsäkringen, gravmarkören och ”Stentorget” på nätet representerar också  stora kundvärden, liksom försäkringsbevakning, möjlighet till delbetalning och sedan två år även så kallad mitt-i-livet-juridik.
– På www.fonus.se och www.familjensjurist.se kan man snabbt få gratis rådgivning om familjejuridik – det kan gälla bouppteckning, äktenskapsförord, generationsskiften och mycket annat, berättar regionjurist Richard Austadius.
 
Vita Arkivet ger människor möjlighet att skriva ner sina önskemål och tankar gällande sin begravning och lämna in till Fonus som arkiverar detta utan att man blir juridiskt bunden till något. I och med att Fonus är rikstäckande kan man alltid ha en kontaktperson nära sig oavsett var begravningen ska vara.
Fonus bildades 1945 som ett nytt inslag i en bransch som i många stycken saknade konkurrens. Alltsedan dess har man haft kundnyttan som främsta ledstjärna.
En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta. Det är ett tillfälle som kräver såväl omsorg som eftertanke. För att undvika tvivel och svåra ställningstaganden bör var och en i omtanke om sina närmaste muntligen eller skriftligen ge uttryck för sina önskemål kring den egna begravningen.
 

Fonus

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-7098415
Fax: 08-52019324


Email:
eva.froschl@fonus.se

Hemsida:
www.fonus.se

Adress:
Fonus
Fredsgatan 10
14930 Nynäshamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN